Evästeet ja tietosuojaseloste

Tietosuojasta huolehtiminen ja sen ylläpito on erittäin tärkeä prioriteetti Netoxille. Palvelumme perustuvat osaaviin ihmisiin, vahvoihin sertifioituihin ja tietoturvallisiin toimintatapoihin ja testattuun teknologiaan. Tietosuoja on tärkeä, ja syvälle tekemiseemme integroitu osa.

Netox suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten Netox käsittelee asiakkuuksiin, evästeisiin,  työhakemuksiin  sekä mahdollisiin muihin yhteyksiin liittyviä henkilötietoja.

Asiakkaat ja toimeksiannot Kerättävät tiedot ja niiden käyttö Tietojen suojaaminen
Asiakassuhteen hoitamista varten kerättyjen tietojen suhteen Netox toimii rekisterinpitäjänä. Suorittaessaan asiakkaan kanssa sovittuja tehtäviä, kuten esimerkiksi IT tukipalveluita, Netox toimii tietojenkäsittelijänä ja asiakas rekisterinpitäjänä jolloin käsittely tapahtuu asiakkaalta saatujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Sopimuksen käsittelyä ja toteutusta varten asiakkaasta kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja: Nimi (Yritys, yhteyshenkilö), puhelinnumero, osoitetiedot, laskutustiedot. Netoxin hallussa olevat henkilötiedot käsitellään erittäin korkean ja sertifioidun (ISO/IEC 270001 / ISO 20000-1) tietoturvatason palvelinympäristössä. Palvelumme täyttävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset tietojen käsittelylle ja suojaamiselle. Tietoihin on pääsy vain niitä työssään tarvitsevilla henkilöillä ja kaikki käyttö tallentuu lokitietoihin, joita säilytetään lainsäädännön vaatimusten mukaisen ajan.
Tietojen säilytysaika Käsittelyperusteet Tietojen siirrot
Asiakkaiden tietoja säilytetään vain voimassa olevan asiakassuhteen keston ajan, ellei soveltuva lainsäädäntö toisin vaadi. Asiakkaiden tietojen käsittelyn perusteena on Netoxin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen sekä sopimuksen täytäntöön paneminen. Asiakkaiden tiedot säilytetään Netoxin konesaleissa EU/ETA alueella. Jos Asiakkaan toimeksiannoissa Netox käsittelee Asiakkaan omilla palvelimilla sijaitsevia tietoja, jotka ovat EU/ETA alueen ulkopuolella, käsitellään niitä siellä etäyhteyden avulla Suomesta.

Yhteystiedot

Netox Oy

Saaristonkatu 22, 2krs. 90100 Oulu

Eteläesplanadi 8, 00130 Helsinki

tietosuoja@netox.fi

Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä, linkki.